دوره های کامپیوتر در اصفهان

کسب و کار شما می‌تواند رشد کند. درآمد شما می‌تواند چند برابر شود. فقط کافی است مسیر درست را بشناسید. کافی است مشتریان خود را در زمان درست، مکان درست و به روش درست هدف قرار دهید. ما در این مسیر همراه شما هستیم.

پشتیبانی و ارائه بازار کار

پشتیبانی و مشاوره جهت ترسیم خط آموزشی همراه با معرفی به بازار کار

ارائه گواهینامه پایان دوره

ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره با مهر تایید وزارت علوم، قابل ترجمه رسمی دادگستری

دوره های خاص

برگزار کننده کاربردی ترین دوره های روز، در شهر اصفهان با اساتید برتر

جدیدترین دوره ها

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت
بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان 130,000 تومان
220,000 تومان 130,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
2,250,000 تومان 1,900,000 تومان
2,250,000 تومان 1,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان 1,250,000 تومان
2,500,000 تومان 1,250,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان
550,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان
650,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان امپراطور درباره دوره های آموزشی