قوانین و مقررات موسسه

آیین نامه انضباطی:

کلیه دانشپذیران عزیز که قصد بازدید و خرید دوره از سایت را دارند در نظر داشته باشند، با توجه به قداست علم و محیط آموزشی و عنایت خاص شرع مبین نظام اسلامی به این موضوع و ضرورت تامین حقوق عمومی دانشپذیران، رعایت اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی در مراکز علمی و آموزشی به منظور بهره وری بهتر و بیشتر فرآیند آموزش امری ضروری و لازم است که بدون همکاری و التزام عملی کلیه دانشپذیران به این مهم ، میسر نخواهد بود.

بدین ترتیب از دانشپذیران عزیز انتظار می رود مفاد این آیین نامه را کامل مطالعه و پس از کسب آگاهی نسبت به آن سعی نمایند در طول دوره آموزشی و حضور در مرکز آموزش، اخلاق و رفتار شایسته مناسب در محیط علمی داشته و مسئولین مربوطه را در ارائه خدمات هرچه بهتر در زمینه آموزش یاری دهند. بدیهی است با متخلفین برابر مفاد آیین نامه و سایر مقررات دانشگاهی رفتار خواهد شد.

الف : تعهدات انضباطی دانشپذیران:

 1. رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران و برادران.
 2. پرهیز از ارتکاب هرگونه رفتاری که موجب ایجاد وقفه در تشکیل کلاس و یا منجر به عدم تشکیل کلاس شده و مزاحم اجرای برنامه های مجموعه گردد.
 3. پرهیز از هرگونه رفتار که موجب بروز هرج و مرج در روند آموزش و آرامش محیط آموزشی گردد
 4. پرهیز از هرگونه عمل و رفتاری که موجب اهانت به دیگران و یا هتک حرمت اساتید و مسئولان آموزش گردد.

اقدامات واحد آموزش در مورد متخلفین:

 1. احضار و اخطار شفاهی
 2. احضار و اخطار کتبی با درج در پرونده.
 3. منع تحصیلی دانشپذیر به مدت یک ترم با احتساب سنوات.
 4. منع دائم از تحصیل در مجموعه.

ضمنا دانشپذیر موظف است تمامی درخواست ها و اعتراضات خود را کتبا به مسئولین آموزش ارائه دهد تا از طریق سلسله مراتب مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

ب: مقررات آموزشی:

 1. هر دانشپذیر موظف است در طول زمانی که توسط مرکز اعلام می شود برای ثبت نام اقدام نماید.
 2. تاخیر در ثبت نام بیش از دو جلسه از تشکیل کلاس، انصراف از تحصیل شناخته شده و این دسته از دانشپذیران نمی توانند هیچ گونه ادعایی نسبت به ثبت نام آن ترم داشته باشند، در عین حال زمان آن ترم جزء مدت مجاز تحصیلی ایشان محسوب خواهد شد.
 3. حضور دانشپذیر در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی و ساعات غیبت دانشپذیر در هر درس نباید از ۳ جلسه تجاوز کند در غیر این صورت از ادامه حضور در کلاس محروم و مبلغ شهریه قابل استرداد نخواهد بود.
 4. پس از ثبت نام در هر مقطعی انصراف دانشپذیر از دوره فوق امکان پذیر نخواهد بود و در صورت داشتن عذر موجه، دانشپذیر می تواند تغییر گروه داده و یا شهریه خود را به حداکثر ۲ دوره بعد منتقل نماید.
 5. دانشپذیر لازم است با اطلاع از طرح درسی و همچنین با آگاهی از پیش نیاز درس مورد نظر، اقدام به ثبت نام نماید و استرداد مبلغ شهریه به این دلیل امکان پذیر نخواهد بود.
 6. دانشپذیر می تواند پس از اتمام دوره و کسب نمره قبولی بالاتر از ۱۴ و تحویل مدارک مورد نیاز به دفتر آموزش تا ۱ ماه بعد جهت دریافت گواهینامه خود مراجعه نماید.
 7. گواهینامه دانشپذیر حداکثر تا ۳ ماه پس از اتمام و درخواست در دفتر آموزش نگهداری می گردد و پس از زمان اعلام شده مرکز هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ج: شرایط انصراف و رزرو:

  1. دانشپذیرانی که قصد دارند یک ترم رزرو شوند باید شهریه ثابت همان ترم را بپردازند.
  2. چنان چه به هر دلیل در تاریخ برگزاری هر ترم تغییری روی دهد و یا الزاما دوره آموزشی حذف و یا متوقف گردد مراتب به اطلاع دانشپذیر خواهد رسید و به یکی از طریق ذیل با موافقت دانشپذیر با وی رفتار خواهد شد.
   الف: استرداد کامل شهریه، انصراف از تحصیل
   ب: انتقال به ترم بعد (رزرو)
  3. در صورت انصراف از دوره طبق شرایط ذیل عمل خواهد شد:
  • بعد از ثبت نام تا ۷۲ ساعت پیش از انتخاب واحد ۷۰% از شهریه برگشت داده می شود.
  • همزمان با انتخاب واحد ۵۰% از شهریه برگشت داده می شود.
  • پس از تشکیل یک جلسه از کلاس و عدم شرکت دانشپذیر شهریه برگشت داده نخواهد شد.