موسسه فن پردازان

درباره ما

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شماره 6074/22 مورخ 14/04/1388 در شهر تهران به ثبت رسید. این موسسه پس از آن موفق به اخذ مجوزات برگزاری دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین فراگیر پیام نور شد. همچنین دارای زمینه فعالیت مدیریت و حسابداری، فناوری اطلاعات، هنر، معماری، حقوق و زبان های خارجه نیز می باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با تاکید بر یک هدف مهم کار خود را آغاز کرد؛ آن هدف نیز چیزی نبود جز آموزش فوق تخصصی و آموزش های با کیفیت برتر ویژه افراد VIP. این مورد، یعنی تمرکز بر افراد VIP و VVIP است موجب شده است که فن پردازان نسبت به دیگر موسسات آموزشی متمایز باشد. موسسه فن پردازان، آموزش عموم مردم را به دیگر موسسات سپرده و هدف خود را فقط آموزش افراد برجسته در حوزه های کلان استان خواهد نمود. امید این می رود برترین های کشور از خدمات فن پردازان سود ببرند.

دپارتمان فناوری اطلاعات فن پردازان

بخش توضیحات ما

خروج از نسخه موبایل