شرایط و قوانین آموزشگاه عالی آزاد فن پردازان (دپارتمان فناوری اطلاعات) به عنوان آموزشگاه کامپیوتر در اصفهان به شرح ذیل بیان گردیده و از دانشپذیران عزیز انتظار می رود مفاد شرایط و قوانین را کامل مطالعه و پس از کسب آگاهی نسبت به آن در دوره های مورد نظر خود ثبت نام کنند و در طول دوره آموزشی و حضور در موسسه، اخلاق و رفتار شایسته مناسب در محیط علمی داشته و مسئولین مربوطه را در ارائه خدمات هرچه بهتر در زمینه آموزش یاری دهند. بدیهی است جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و با متخلفین برابر مفاد شرایط و قوانین و سایر مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفتار خواهد شد.

تعهدات انضباطی دانشپذیران :

 1. رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران و برادران.
 2. پرهیز از ارتکاب هرگونه رفتاری که موجب ایجاد وقفه در تشکیل کلاس و یا منجر به عدم تشکیل کلاس شده و مزاحم اجرای برنامه های مجموعه گردد.
 3. پرهیز از هرگونه رفتار که موجب بروز هرج و مرج در روند آموزش و آرامش محیط آموزشی گردد.
 4. پرهیز از هرگونه عمل و رفتاری که موجب اهانت به دیگران و یا هتک حرمت اساتید و مسئولان آموزش گردد.

اقدامات واحد آموزش در مورد متخلفین :

 1. احضار و اخطار شفاهی و یا کتبی.
 2. منع حضور دانشپذیر از دوره جاری بدون استرداد هزینه.
 3. منع دائم دانشپذیر از شرکت در دوره در موسسه.

ضمنا دانشپذیر موظف است تمامی درخواست ها و اعتراضات خود را کتبا به مسئولین آموزش ارائه دهد تا از طریق سلسله مراتب مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

مقررات آموزشی دپارتمان :

 1. هر دانشپذیر موظف است در طول زمانی که توسط مرکز اعلام می شود برای ثبت نام اقدام نماید.
 2. حضور دانشپذیر در تمام جلسات مربوط به هر دوره الزامی و در صورت غیبت، موسسه مسولیتی در قبال آموزش کامل به آن شخص را ندارد.
 3. پس از ثبت نام در هر دوره انصراف دانشپذیر، تا قبل از یک هفته به شروع کلاس ها امکان پذیر نخواهد بود و هزینه‌ایی استرداد نمی‌شود.
 4. در صورت انصراف از دوره بعد از ثبت نام تا یک هفته پیش از شروع دوره ۶۵٪ از هزینه عودت داده می شود.
 5. دانشپذیر لازم است با اطلاع از دوره ثبت‌نامی و همچنین با آگاهی از پیش نیاز ها، اقدام به ثبت نام نماید و استرداد مبلغ دوره به این دلیل امکان پذیر نخواهد بود.
 6. دانشپذیر می تواند پس از اتمام دوره و کسب نمره قبولی بالاتر از ۱۴ و تحویل مدارک مورد نیاز به دفتر آموزش تا ۱ ماه بعد جهت دریافت گواهینامه خود مراجعه نماید.
 7. گواهینامه دانشپذیر حداکثر تا ۳ ماه پس از اتمام و درخواست در دفتر آموزش نگهداری می گردد و پس از زمان اعلام شده مرکز هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 8. دانشپذیرانی که قصد دارند برای دوره ای ثبت نام رزرو شوند باید ۲۵٪ هزینه دوره را بپردازند.
 9. چنان چه به هر دلیل در تاریخ برگزاری هر دوره تغییری روی دهد و یا الزاما دوره آموزشی حذف و یا متوقف گردد مراتب به اطلاع دانشپذیر خواهد رسید و به یکی از طریق ذیل با موافقت دانشپذیر با وی رفتار خواهد شد.
  الف: استرداد کامل هزینه و انصراف از دوره.
  ب: انتقال به دوره بعد (رزرو)

شرایط پرداخت اقساطی :

جهت رفاه حال دانشپذیران، امکان پرداخت اقساط اضافه گردیده است. شرایط پرداخت به شرح زیر بیان شده اند:

 • پرداخت کوتاه مدت : هزینه ۳۰٪ از دوره در موقع ثبت نام پرداخت می‌شود و در طول دوره، طبق اعلام موسسه مابقی هزینه ها پرداخت خواهد شد.
 • پرداخت بلند مدت : دانشپذیر باتوجه به شرایط او، به بانک طرف قرارداد موسسه جهت دریافت وام ۶ الی ۱۲ ماهه معرفی خواهد شد و هزینه را به بانک با توجه به شرایط و مقررات بانک و احتساب سود بانکی پرداخت خواهد کرد. (این امکان در حال حاظر غیرفعال میباشد)